Gospelgroep De Credo Singers

 

 

 

   


   
b het op en afbouwen, als je niet aanwezig kunt zijn,graag zelf vervanging zoeken!

Zanggroep de Credo Singers is op zoek naar een nieuwe dirigent (m/v).

Het koor:

De Credo Singers is een christelijke zanggroep uit Slootdorp en omgeving, dat in 1974 is opgericht. Het bestaat momenteel uit 7 alten, 5 sopranen, 2 bassen en 2 tenoren. De leeftijd van de koorleden is gevarieerd. De muzikale begeleiding wordt uitgevoerd door pianiste Ineke Groen en drummer Jacco Bakelaar. We repeteren wekelijks in de Schakel (Langeweg 3, 1774 AJ Slootdorp) op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en houden tussendoor een kwartier pauze. Eventueel kan repeteren op de dinsdagavond een optie zijn.
Wij zijn een enthousiaste groep en zingen voornamelijk Gospel en Continental. Dit doen wij zowel Engels- als Nederlandstalig. We verlenen medewerking aan kerkdiensten en Kerstnachtdiensten. Daarnaast staan we open voor andere vormen van optredens of evenementen.
Als Credo Singers willen wij zingend ons geloof uitdragen en God prijzen met onze liederen. Wij hopen hiermee mensen aan te spreken en te bemoedigen.

De belangrijkste doelen van ons koor zijn:

 • Plezier hebben in het samen zingen, op een niveau dat aansluit bij onze talenten.
 • Voor elk koorlid voldoende uitdaging bieden.
 • Ons thuis te voelen bij het koor. We hebben respect voor elkaar en hechten belang aan onderlinge sociale contacten.
 • Het regelmatig verzorgen van optredens. Dit doen we enerzijds vanuit onze doelstelling om het evangelie te verspreiden en anderzijds om doelgericht te kunnen repeteren, onszelf muzikaal op pijl te houden en toehoorders te laten delen in het plezier van muziek maken. Dit bereiken we met een afwisselend en eigentijds repertoire.

 

De dirigent:

De dirigent voor de Credo Singers is een inspirerend leider met ambitie. Hij/zij streeft naar kwaliteit en verfijning, passend bij ons koor. In overleg met het bestuur bepaalt de dirigent het artistieke beleid en voert het uit. De muziek wordt uitgekozen door een muziekcommissie, waarin de dirigent mee mag beslissen.

De dirigent:

 • Is in het bezit van een diploma (gelijkwaardig aan) master koordirectie, of studeert daarvoor.
 • Heeft oog voor sfeer in de groep en kan daarop inspelen door discipline te combineren met flexibiliteit, spontaniteit en humor.
 • Werkt gestructureerd en stelt prioriteiten.
 • Reserveert tijd om samen met het bestuur aan de ontwikkeling van het koor te werken.
 • Heeft aandacht voor een adequate repertoirekeus en repetitieopbouw
 • Onderhoud contact met de muziekcommissie.
 • Heeft een goede verstandhouding met leden, bestuur en begeleiding
 • Staat achter de Christelijke visie van de Credo Singers.
 • Piano kunnen spelen is een pré.

 

Dirigenten die zich herkennen in deze profielschets en zich uitgedaagd zien ons enthousiaste koor te inspireren, nodigen wij van harte uit om zich bij ons aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@credosingers.nl . Hier kunt u ook terecht voor meer informatie of vragen over deze functie en ons koor.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Web site contents Copyright Credo Singers 2012, All rights reserved.
Website templates